Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego

                Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich rozpoczęła rekrutację uzupełniającą do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Zapraszamy w dniach 25-30 kwietnia 2019 r. w godz. 13.00-15.00 w celu zapisania dziecka.

Przy zapisie należy przedłożyć dokumenty: dowód osobisty rodzica oraz odpis aktu urodzenia dziecka.

Druki zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej: www.spzaleskie.pl

Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować osobiście pod numerem tel. 59 81 41 267 lub za pośrednictwem poczty email: spzaleskie@interia.pl.

                                                                              

                                                       Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaleskich

                                                                          Maria Siudek