Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Rekrutacja uzupełniająca do klasy I

 Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich rozpoczęła rekrutację uzupełniającą do klasy I na rok szkolny 2019/2020. Zapraszamy w dniach 25 - 30 kwietnia 2019 r. w godz. 13.00-15.00 w celu zapisania dziecka.

Przy zapisie należy przedłożyć:

  1. dowód osobisty rodzica
  2. odpis aktu urodzenia dziecka
  3. zdjęcie do legitymacji o wymiarach 30x42 mm.

Druki zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej wraz z załącznikami dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej: www.spzaleskie.pl

Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować osobiście pod numerem tel. 59 81 41 267 lub za pośrednictwem poczty email: spzaleskie@interia.pl.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaleskich

                                                                                                   Maria Siudek