Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy

DRODZY RODZICE!!!

Uprzejmie informuję, że rekrutacja do pięciogodzinnego oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie od 01.04.2020 r. do 08.04.2020 r.

Do składania wniosków do oddziału przedszkolnego zapraszamy rodziców dzieci urodzonych w 2014 roku, a do pierwszej klasy urodzone 2013 roku

Wnioski są do pobrania na stronie internetowej www.spzaleskie.pl lub w sekretariacie szkoły w dniach 01-08 kwietnia 2020 r. w godz. 7:30 - 14.30. 

Do potwierdzenia danych proszę o zabranie ze sobą następujących dokumentów:

- dowód osobisty rodzica,

- odpis aktu urodzenia dziecka,

- dokument zawierający PESEL dziecka.

 

                                           SERDECZNIE ZAPRASZAM.

                                            Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                    im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich

                                              Zbigniew Bednarczyk