Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy

DRODZY RODZICE!!!

Uprzejmie informuję, że ze względu na zagrożenie koronawirusem rekrutacja do pięciogodzinnego oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie od 01.04.2021r. do 08.04.2021r. drogą elektroniczną (adres e-mail:sekretariat@spzaleskie.pl). Można również złożyć dokumenty w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.

Do składania wniosków do oddziału przedszkolnego zapraszam rodziców dzieci urodzonych w 2015 roku, a do klasy pierwszej w 2014 roku.

Wnioski są do pobrania na stronie internetowej  www.spzaleskie.pl

Do potwierdzenia danych proszę o zabranie ze sobą następujących dokumentów:

- dowód osobisty rodzica,

- odpis aktu urodzenia dziecka,

- dokument zawierający PESEL dziecka,

- dokument potwierdzający zameldowanie.

 

                                                                 SERDECZNIE ZAPRASZAM!!!

                               

                           Dyrektor

                                  Szkoły Podstawowej

                                                    im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich

                                           Zbigniew Bednarczyk