Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Rekrutacja 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się  rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich na rok szkolny 2021/2022.

  • Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.