Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Pożegnanie absolwentów

      18 czerwca 2019 roku to data wyjątkowa, w tym bowiem dniu pożegnaliśmy pierwszych po wielu latach ósmoklasistów. Mury naszej szkoły opuściło 21 osób. W części oficjalnej uroczystości dyrektor szkoły – pani Maria Siudek – nagrodziła wyróżniających się absolwentów. Nagrody książkowe odebrali: Daria Lewicz, Kacper Bokacz ( nagroda wójta Gminy Ustka) i Karolina Nowak. Wymienione osoby dostały również statuetki za pracę w Samorządzie Szkolnym, a Oliwia Kluczny za zajęcie I miejsca wraz z zespołem „Wiolinki” w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Bułgarii. Za współpracę w wychowaniu pani dyrektor podziękowała również rodzicom absolwentów. Szczególnie aktywni otrzymali symboliczne pamiątki. W części artystycznej przygotowanej pod okiem wychowawczyni - pani Joanny Browki - uczniowie zaprezentowali swoje zdolności taneczne w polonezie Kilara, wzbudzając tym ogólny aplauz gości. Potem nadszedł czas na wspomnienia. Prezentacja multimedialna poświęcona dziewięciu latom w murach naszej szkoły wzruszyła wielu do łez. Pierwsze dni w oddziale przedszkolnym, ślubowanie pierwszoklasistów, wspólne wycieczki i uroczystości to tylko niektóre wydarzenia zapadające w sercu na lata. Słodki poczęstunek przygotowali rodzice, którym w imieniu zebranych gości składamy serdeczne podziękowania.