Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Pożegnanie absolwentów

      24 czerwca 2021 roku pożegnaliśmy kolejny rocznik ósmoklasistów. Po kilku miesiącach nauki on- line i obawach, że nie uda się już spotkać w tym roku osobiście, z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że uroczystość może odbyć się w tradycyjnej formie. I choć czasu na przygotowanie pożegnania nie było zbyt wiele, sprostaliśmy zadaniu. W części oficjalnej uroczystości dyrektor szkoły – pan Zbigniew Bednarczyk – nagrodził wyróżniających się absolwentów oraz wręczył listy gratulacyjne ich rodzicom. Nagrody odebrali: Monika Bartkowiak (nagroda wójta Gminy Ustka), Krystian Sasko, Karina Grabowska, Bartłomiej Kosmowski oraz Marcelina Ptaszkowska. Szczególnie aktywni ósmoklasiści odebrali podziękowania i  pamiątki od nauczycieli, którzy przez lata czuwali nad rozwojem ich zainteresowań. Potem nadszedł czas na wspomnienia. Krótki film poświęcony dziewięciu latom w murach szkoły wzruszył wielu do łez. Pierwsze dni w oddziale przedszkolnym, ślubowanie pierwszoklasistów, wspólne wycieczki i uroczystości to tylko niektóre wydarzenia zapadające w sercu na lata. Po wspomnieniach nadszedł czas na dekorację medalową. Wszyscy absolwenci otrzymali złote medale wskazujące na dziedzinę, w której każdy z nich był najaktywniejszy w czasie swojej edukacji w szkole podstawowej. Słodki poczęstunek na zakończenie uroczystości przygotowali rodzice, którym w imieniu zebranych gości składamy serdeczne podziękowania.