Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Powrót do szkoły najmłodszych uczniów

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Prosimy o zapoznanie się z nowym rozkładem jazdy autokaru.