Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Pasowanie na czytelnika

W naszej szkole pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych. Odbywa się ono wtedy, kiedy to pierwszoklasiści znają już cały alfabet. W tym roku miało miejsce 21 lutego i było wyjątkowo uroczyste. Specjalnie na tę okazję klasa piąta przygotowała  inscenizację, podczas której aktorzy starali się przekazać wiedzę o książce i bibliotece. Po pasowaniu uczniowie zostali zaproszeni do biblioteki na zajęcia biblioteczne, aby utrwalić wcześniej zdobyte wiadomości i umiejętności. Tego dnia pierwszoklasiści po raz pierwszy wypożyczyli książkę z biblioteki szkolnej. Życzymy miłej lektury!