Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Organizacja zajęć lekcyjnych

Szanowni Rodzice,

bardzo proszę  o zapoznanie się z podstawowymi informacjami związanymi z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Zaleskich z dniem 1 września 2020 r. oraz z przestrzeganiem zasad zawartych w zarządzeniu dyrektora.

                                                                                Dyrektor                                                                                                     Zbigniew Bednarczyk