Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Obiady

Szanowni Państwo!

Ze względu na zaistniałą sytuację  i przejście na nauczanie zdalne uczniów klas IV-VIII proszę o niedokonywanie wpłat za obiady za miesiąc listopad do odwołania.

Rodziców dzieci z OP i uczniów klas I-III proszę o dokonanie opłaty za obiady za miesiąc listopad tylko i wyłącznie  od 01.11.2020 do 04.11.2020r.  na konto bankowe.

Wszelkie informacje dotyczące kwoty, którą należy zapłacić za obiady za miesiąc listopad, zostaną wysłane do każdego  rodzica/opiekuna na e-dziennik w ostatnich dniach października.

Dzieci z OP otrzymają kartki z informacją dla rodziców.

Proszę o niedokonywanie wpłat wcześniej niż 01.11.2020 r.

Z poważaniem

Intendent SP Zaleskie

Patrycja Śmigielska