Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Nauka zdalna w klasach IV-VIII

W związku z czasowym zawieszeniem stacjonarnej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w klasach IV – VIII w Szkole Podstawowej im. por. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich dyrektor szkoły wprowadza w dniach od 27 października 2020 roku do 8 listopada 2020 roku nauczanie na odległość.

Procedura organizacji nauki, plan lekcji i inne ważne informacje znajdują się w zakładce po lewej stronie ekranu - Nauczanie zdalne