Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Inauguracja nowego roku szkolnego

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice !

Przed nami nowy rok szkolny. Jego inauguracja przebiegnie inaczej niż w latach ubiegłych. Spotkamy się 1 września 2020 roku o godz. 8.00, ale nie tak jak dotychczas w hali sportowej, lecz w klasopracowniach. W wyznaczonych salach na uczniów będą oczekiwali wychowawcy. Bardzo prosimy o obecność najwyżej jednego rodzica. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są do założenia maseczki  i zdezynfekowania rąk przy wejściu.

Klasy 0 -III wchodzą do szkoły głównym wejściem

Oddział przedszkolny - sala nr 5

Klasa I - sala nr 6

Klasa II - sala nr 1

Klasa III - sala nr 4

Klasy IV, VII i VIII wchodzą do szkoły wejściem bocznym ( prawe skrzydło szkoły)

Klasa IV - sala nr 8

Klasa VII - sala nr 9

Klasa VIII - sala nr 3

Klasy V i VI wchodzą do szkoły wejściem bocznym ( lewe skrzydło szkoły)

Klasa V - sala nr 21

Klasa VI - sala nr 22

Szczegółowy harmonogram przywozu poniżej:

Modlinek

07 : 10

Modła

07 : 14

Duninowo

07 : 18

Golęcino SK        

07 : 21

Zaleskie Sz          

07 : 24

Złakowo   

07 : 27

Zaleskie Sz       

07 : 30

Możdżanowo

07 : 37

Starkowo

07 : 40

Zaleskie, Sz

07 : 44

 

Odwóz w tym dniu przewidziany jest o godz. 9.45.

O godz. 9.00 w kościele w Zaleskich zostanie odprawiona Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny. Wszyscy chętni mile widziani.

Bardzo prosimy wszystkich o zachowanie zasad, stosowanie się do regulaminów i procedur obowiązujących w szkole. Naszym wspólnym celem jest bezpieczeństwo.