Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Dożywianie

Szanowni Rodzice !

Uprzejmie informujemy, że ze względu na zagrożenie koronawirusem deklarację dotyczącą korzystania uczniów z obiadów w Szkole Podstawowej im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich na rok szkolny 2020/2021 prosimy składać drogą elektroniczną. Deklarację należy wypełnić i podpisać, a następnie wysłać zeskanowany dokument na adres e-mail:p.smigielska@spzaleskie.pl.

O kosztach dożywiania w miesiącu wrześniu zostaną poinformowani rodzice, którzy złożyli deklarację.

Deklaracja jest do pobrania na stronie internetowej www.spzaleskie.pl