Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły

       Dnia 14 września 2021 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Dzięki uprzejmości funkcjonariuszy usteckiego komisariatu policji, pana Sebastiana Chabrosa oraz pana Radosława Pestki nasi najmłodsi podopieczni z oddziału przedszkolnego wyruszyli na spacer, ucząc się bezpiecznych zachowań na drodze. Uczniowie mogli porozmawiać z policjantami o tym, jak prawidłowo poruszać się w ruchu drogowym oraz pod ich opieką bezpiecznie pokonać przejście dla pieszych. Na koniec każdy przedszkolak dostał odblask, który jeszcze bardziej podniesie bezpieczeństwo na drodze.  

    Kolejną częścią spotkania była pogadanka w klasie VI w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego „Demoralizacja - czyny karalne”. Podczas spotkania z funkcjonariuszami policji uczniowie dowiedzieli się, jak unikać zagrożeń związanych z wiekiem dorastania, co to są czyny karalne oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo. Ponadto zostali uświadomieni, że od 13 roku życia odpowiadają za swoje czyny oraz ponoszą ich konsekwencje. Młodzież została poinformowana o zagrożeniach wynikających z palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także o skutkach zdrowotnych i prawnych takich zachowań.