Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

AKTUALNOŚCI

 1. 21:28, 10-06-2020 Uwaga !

  12 czerwca 2020 r. (piątek) – dzień  wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  W dniach 16-18 czerwca (wtorek, środa, czwartek) w szkole odbędą się egzaminy klasy ósmej, dla pozostałych uczniów są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.
  26 czerwca 2020 – zakończenie roku szkolnego  

 2. 14:13, 22-05-2020 Zarządzenie dyrektora

     Zawiadamiamy, że od 25 maja 2020r. szkoła umożliwi uczniom klas VIII udział w konsultacjach z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, zaś od 01 czerwca 2020r.  uczniom klas IV – VII udział w konsultacjach z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne.
    Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem dyrektora wraz z dostępnymi załącznikami oraz wypełnienie i dostarczenie załącznika nr 1 i nr 2 do zarządzenia dyrektora, do momentu pierwszego dnia pobytu na konsultacjach w szkole zgłoszonego dziecka.
    Konsultacje odbywać się będą zgodnie z potrzebami uczniów według ustalonego harmonogramu.
    Jednocześnie informujemy rodziców, że realizacja podstawy programowej dla wszystkich uczniów będzie odbywała się nadal w formie zdalnej, na dotychczasowych zasadach ustalonych w danej klasie.  

 3. 14:44, 06-05-2020 Wyniki rekrutacji uzupełniającej

  Szanowni Państwo!
    Informujemy, że zakończyło się postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zaleskich na  rok szkolny 2020/2021.      

 4. 09:28, 06-05-2020 Zarządzenie dyrektora

    Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym  w Szkole Podstawowej im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 5. 14:50, 24-04-2020 Uwaga !

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN zajęcia w dniach 27.04-24.05.2020r. będą nadal odbywały się w formie zdalnego kształcenia. 
  Egzaminy ósmoklasistów planowane są w terminie 16-18 czerwca.  

 6. 09:20, 23-04-2020 Rekrutacja uzupełniająca

  Szanowni Państwo!
  Uprzejmie informuję, że w dniach 27-30.04.2020 r. odbędzie się uzupełniająca rekrutacja do pięciogodzinnego 
  oddziału przedszkolnego 
  i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich na rok szkolny 2020/2021.

 7. 12:16, 16-04-2020 Wyniki rekrutacji

  Informujemy, że zakończyło się  postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zaleskich.
  Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz klasy I na rok szkolny 2020/2021 w załączniku.

 8. 14:27, 14-04-2020 Uwaga!

    Szanowni Państwo!
    Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN  zajęcia w dniach 15.04 - 26.04.2020r. nadal będą się odbywały w formie zdalnego kształcenia za pomocą platformy Librus Synergia oraz form i metod wskazanych przez nauczyciela, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem.   

 9. 22:02, 08-04-2020 Radosnego Alleluja!!!

  Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę do pokonywania trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość
  życzą Dyrektor oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej w Zaleskich


  Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkole będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

 10. 21:42, 29-03-2020 Rekrutacja

  Szanowni Rodzice !                                     
  Uprzejmie informujemy, że ze względu na zagrożenie koronawirusem rekrutacja do pięciogodzinnego oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie od 01.04.2020 r. do 08.04.2020 r. tylko drogą elektroniczną. Wnioski należy wysyłać na adres e-mail: sekretariat@spzaleskie.pl Po zakończeniu kwarantanny prosimy o uzupełnienie dokumentacji papierowej.